podpisywanie dokumentówRejestracja organizacji pozarządowych

Pomagamy naszym Klientom w rejestracji organizacji pozarządowych, która odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Możesz liczyć na nasze wsparcie w następujących kwestiach:

  • sporządzenie statutu organizacji pozarządowej,
  • opracowanie składu zarządu,
  • przygotowanie dokumentów potwierdzających legalność pobytu cudzoziemców,
  • zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj o tym, że proces rejestracji tego typu organizacji może podlegać zmianom w zależności od obowiązujących przepisów i interpretacji organów. Zachęcamy zatem do tego, aby skonsultować się z doświadczonymi prawnikami. Jesteśmy do dyspozycji.