paszportUsługi legalizacji pobytu i pracy

Świadczymy usługi z zakresu legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu karty pobytu. Jeśli chcesz legalnie przebywać i pracować w Polsce, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów, którzy doskonale znają obowiązujące procedury.

Legalizacja pobytu obejmuje:

  • zezwolenia na pobyt czasowy, stały, zaproszenia

Świadczymy usługi legalizacji pobytu. Pomagamy Klientom w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Procedury te są regulowane przez ustawę o cudzoziemcach. Do naszych zadań należy m.in. sporządzenie wniosku do niezbędnego organu.

  • nadanie obywatelstwa polskiego

Chcesz otrzymać polskie obywatelstwo, jednak nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do nas – pomagamy Klientom w załatwieniu wszelkich niezbędnych procedur. To nierzadko skomplikowany proces, który wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów, spełnienia wymagań prawnych czy uiszczenia opłat.

  • uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za polskiego obywatela odnosi się do procesu, w którym dana osoba ubiega się o uznanie statusu jako obywatela Polski, mimo że nie posiada oficjalnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić ten stan rzeczy. Pomagamy Klientom przejść przez tę skomplikowaną procedurę.

  • uzyskania wiz pracowniczych do Polski.

Pomagamy Klientom w uzyskaniu wiz pracowniczych do Polski. Sporządzamy odpowiednie wnioski w imieniu zagranicznych pracowników i wspieramy w trakcie przechodzenia przez wszelkie procedury.

Legalizacja pracy obejmuje:

  • zezwolenia na wykonywanie pracy

Pomagamy Klientom w uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca. Sporządzimy odpowiedni wniosek do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu!

  • oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

Sporządzamy niezbędne oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. To dokumenty, które powinny być złożone w Urzędzie Wojewódzkim w celu wyrażenia zainteresowania zatrudnieniem pracownika spoza Polski.

  • zgłoszenia obywateli Ukrainy

Pomagamy w legalizacji pracy i zgłoszeniach obywateli Ukrainy od pracy Polsce. Możesz mieć pewność, że z łatwością przejdziesz przez wszelkie procedury, które obejmują m.in. sporządzenie wniosku o zezwolenie na pracę, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych czy rejestrację pobytu.

  • zgłoszenie oferty pracy (test rynku pracy)

Zgłoszenie oferty pracy, nazywane inaczej testem rynku pracy, jest wymagane w niektórych przypadkach przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Zgłoś się do nas i przekonaj się, że jesteśmy od tego, aby Ci pomóc.