Karta stałego pobytu - kto może ją uzyskać i w jaki sposób to zrobić?

W Polsce karta stałego pobytu jest dostępna dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członków ich rodzin, którzy spełniają odpowiednie kryteria. Poniżej przedstawiamy ogólne warunki oraz kroki, które należy podjąć, aby uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce.

Warunki ogólne otrzymania karty stałego pobytu

Aby ubiegać się o kartę stałego pobytu w Polsce, musisz przebywać legalnie na terytorium Polski. Oznacza to, że musisz mieć ważny dowód osobisty lub paszport oraz ważny dokument potwierdzający cel pobytu (np. umowę o pracę, działalność gospodarczą, studia). Musisz udowodnić, że przebywasz na terytorium Polski przez określony czas (zwykle 5 lat nieprzerwanego legalnego pobytu), co potwierdza Twój stały charakter pobytu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania Karty Stałego Pobytu:

Oferując pomoc w uzyskaniu karty stałego pobytu, przypominamy, że musisz złożyć wniosek o wydanie karty stałego pobytu w odpowiednim urzędzie wojewódzkim w Polsce. Będziesz musiał też dostarczyć dokumenty potwierdzające Twój okres pobytu w Polsce. Mogą to być m.in. umowy o pracę, umowy najmu, zaświadczenia z urzędów, dowody opłacania składek zdrowotnych itp. Jeśli jesteś wnioskodawcą niepełnoletnim, będziesz musiał dostarczyć świadectwo urodzenia. Potrzebujesz ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Zazwyczaj wymagane jest aktualne zdjęcie do dowodu o określonych wymiarach i specyfikacjach. Wniosek o kartę stałego pobytu może być obciążony opłatą, którą trzeba uiścić w odpowiednim urzędzie. Przepisy i procedury mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednim urzędem wojewódzkim lub prawnikiem specjalizującym się w sprawach migracyjnych, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i pomoc w tym procesie.